Ureditve v Šentjurju-C1a

Predmet projekta je zagotavljanje poplavne varnosti na območju Šentjurja, ki zajema ukrepe ob Kozarici in Hudičevem grabnu za varovanje območja stanovanjske cone Hruševec z osnovnošolskim kompleksom.

TIP PROJEKTA

IDZ, DGD, PZI, PID

Investitor

Občina Šentjur in Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode

Lokacija

Šentjur, naselje Hruševec

čas izvedbe

2017–2022

Dodatne informacije

Projekt zajema izgradnjo razbremenilnega kanala dolžine 970 in ureditev struge Hudičevega grabna v dolžini 307 m, izgradnjo visokovodnega/cestnega nasipa dolžine 702 m in krajšega VV nasipa dolžine cca 39 m, izgradnjo VV zidu v dolžini 179 m in inundacije na levem bregu Kozarice v dolžini 255 m ter ureditev zaščite in prestavitve obstoječih komunalnih vodov. V sklopu ureditve Hudičevega grabna in izgradnje razbremenilnega kanala so se uredili tudi štirje škatlasti prepusti in tri premostitve. Za določitev ustreznih protipoplavnih ureditev je bila izdelana tudi hidrološko-hidravlična študija v okviru katere so se določila gladinska stanja pri pretokih Q10, Q100 in Q500 ter se izdelale poplavne karte za sedanje in predvideno stanje.

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.