SZ Šmarje

Za zagotovitev poplavne varnosti Šmarja pri Jelšah je potrebno visoke vode Šmarskega potoka zadržati v suhem zadrževalniku nad Šmarjem. Glavni namen zadrževalnika je zmanjšanje poplavnega vala in s tem zmanjšanje pretočnih količin Šmarskega potoka za varovanje dela naselja Šmarje pri Jelšah pred poplavami.

TIP PROJEKTA

IZP

Investitor

Občina Šmarje pri Jelšah

Lokacija

Šmarje pri Jelšah

čas izvedbe

2022

Dodatne informacije

Usklajena je bila lokacija nad predvidenim krožiščem na cesti Šentjur–Šmarje pri Jelšah. Sama pregrada Šmarje je na južni strani vpeta v zahodno brežino predvidenega krožišča in obvozne ceste skozi Šmarje in nato poteka vzporedno ob cesti Šentjur–Šmarje pri Jelšah v dolžini cca 70 m kjer se izravna s terenom na koti 241,5 m.n.m. Na severni strani pa pregrada poteka prečno na strugo Šmarskega potoka in se izravna s terenom na koti 241,5 m.n.m., nekoliko pod nasipom železniške proge. Za povečanje poplavne varnosti v občini Šmarje pri Jelšah je bilo potrebno preučiti možnost izgradnje suhega zadrževalnika Šmarje na Šmarskem potoku pri Šmarju. Pri hidrološki analizi so ovrednotene vrednosti teoretičnih visokih vod z verjetnostjo nastopa 1 % oziroma s povratno dobo 100 let za pregradni prerez na Šmarskem potoku nad predvidenim krožiščem na cesti Šentjur–Šmarje pri Jelšah in predvideno obvoznico Šmarja pri Jelšah. V pregradnem prerezu je bilo potrebno določiti visokovodne valove s povratno dobo 100 let. Visokovodni valovi služijo za izračun potrebnega volumna za zadrževanje visokovodnih valov v zadrževalniku in vrednotenje vpliva pregrade na dolvodne odtočne razmere. Za zagotavljanje varnosti pregrade pred prelivanjem so bili ovrednoteni še visokovodni valovi s povratno dobo 5000 let.

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.