Savinja lokalni ukrepi

Za zagotovitev poplavne varnosti širšega celjskega območja so bili predvideni in izvedeni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje v občinah Celje, Vojnik, Luče in Laško. Izvedeni so bili visokovodni nasipi, zidovi, zamenjani mostovi, izvedeni suhi zadrževalniki in črpališča zalednih voda.

TIP PROJEKTA

IZP, PGD, PZI, PID

Investitor

RS, MOP

Lokacija

Celje, Vojnik, Laško, Luče

čas izvedbe

2012 – 2016

Dodatne informacije

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.