OPN Šmarje pri Jelšah

Občina Šmarje pri Jelšah je za potrebe priprave OPN pristopila k zagotovitvi strokovnih podlag s področja upravljanja z vodami. Območje obdelave je zajemalo devet glavnih vodotokov: Šentviški potok, Šmarski potok s Selškim in Bodriškim potokom, Dvorski potok, Preloški potok, Dragomilski potok, Mestinjščica, Hajnski potok, Zibiški potok in Tinski potok.

TIP PROJEKTA

Hidrološko-hidravlična študija

Investitor

Občina Šmarje pri Jelšah

Lokacija

Občina Šmarje pri Jelšah

čas izvedbe

2018-2021

Dodatne informacije

V prvem koraku se je izdelala hidrološka analiza za vse obravnavane vodotoke s skupno površino vodozbirnega območja 205 km2, ki zajema analizo hidro-geografskih in padavinskih podatkov ter podatkov vodomernih postaj. Izdelani so bili štirje hidrološki model, s pomočjo katerih so se določili računski poplavni valovi, ki so se v nadaljevanju uporabili pri hidravličnih izračunih. Pri hidrološki analizi so se za razporeditve padavin v posamezne padavinske dogodke upoštevane Huffove krivulje, padavinske izgube so bile določene po metodi SCS, transformacija padavin v odtok po metodi SCS, izračun transformacije vzdolž vodotoka pa je bil določen s hidrološko–hidravlično metodo Muskingum–Cunge. V naslednjem koraku je bilo izdelanih 10 večjih 2d hidravličnih modelov. Za vsak vodotok oz. v vsakem modelu so bili narejeni najmanj trije izračuni (Q10, Q100, Q500), v nekaterih primerih pa so bili potrebni dodatni izračuni za upoštevanje korelacije poplavnih valov na sotočjih. Na podlagi rezultatov hidravličnih izračunov so se izdelale poplavne karte.

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.