OPN Celje

Mestna občina Celje (MOC) je pristopila k zagotovitvi hidrotehničnih strokovnih podlag za OPN. Po projektni nalogi so bila območja obdelave razdeljena v 4 sklope: 1a, 1b, 2a in 2b. V okviru projekta smo sodelovali s partnerjem, naše delo pa je pokrivalo sklop 1b in 2b. Sklop 1b vključuje vodotoke Voglajna, Hudinja, Vzhodna Ložnica in Dajnica na vzhodnem in severnem območju MOC, kjer so bili v preteklih letih izvedeni protipoplavni ukrepi. Sklop 2b pa predstavlja analizo manjših vodotokov, v splošnem pritokov primarnih vodotokov obravnavanih v fazah 1a in 1b.

TIP PROJEKTA

Hidrološko-hidravlična študija

Investitor

Mestna občina Celje

Lokacija

Občina Celje

čas izvedbe

2020–2022

Dodatne informacije

V prvem koraku se je izdelala hidrološka analiza za območje 1b, ki zajema analizo hidro-geografskih in padavinskih podatkov ter podatkov vodomernih postaj. Izdelan je bil hidrološki model, s pomočjo katerega so bili določeni računski poplavni valovi, ki so se v nadaljevanju uporabili pri hidravličnih izračunih. Pri hidrološki analizi so se za razporeditve padavin v posamezne padavinske dogodke upoštevane Huffove krivulje, padavinske izgube so bile določene po metodi SCS, transformacija padavin v odtok po metodi SCS, izračun transformacije vzdolž vodotoka pa je bil določen s hidrološko–hidravlično metodo Muskingum–Cunge. V naslednjem koraku so se izdelali številni 2d hidravlični modeli. Za sklop 1b je bilo izdelanih 7 večjih modelov glavnih vodotokov, za sklop 2b pa kar 28 manjših modelov stranskih pritokov. Za vsak vodotok so bili narejeni najmanj trije izračuni (Q10, Q100, Q500), v večini primerov pa so bili potrebni dodatni izračuni za upoštevanje korelacije poplavnih valov na sotočjih. Na podlagi rezultatov hidravličnih izračunov so se izdelale poplavne karte.

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.