Proj. dok. za sanacijo degrediranih zemljišč

Objekt je zasnovan kot središče za kakovostno sožitje starejših občanov, ki se povezuje z obstoječim zdravstvenim domom v Žireh.  Medgeneracijsko središče Žiri je zasnovano po konceptu hišnih skupin doma za starejše. V ospredje se postavlja predvsem oskrbovance ter kvalitetno bivanje stanovalcev v njihovi starosti.

TIP PROJEKTA

/

Investitor

/

Lokacija

/

čas izvedbe

/

Dodatne informacije

Objekt doma oblikuje ulični vogal s pozidavo v smeri V-Z in S-J. V domu je predvidenih 56 nastanitvenih kapacitet, tako v hišnih skupinah, kot tudi v apartmajih. Predvideno je tudi dnevno varstvo za 20 dnevnih obiskovalcev. V sklopu projekt je tudi povezava in prenova zdravstvenega doma, ki prispeva h kvaliteti bivanja in oskrbe. Zasnova objekta se prilagaja obstoječi ulični pozidavi in se priključuje k objektu zdravstvenega doma v Žireh. Objekt je zaradi svoje vsebine izrazito introvertiran. Z notranjimi ambienti v hišnih skupinah, ki se izogibajo ”varnega zavetja” ortogonale, ustvarjamo prostore, ki so ljudem z demenco prijetni in omogočajo krožno pot v hišni skupini. Zunanje oblikovanje je predvideno preprosto, nevpadljivo, uporabljeni so tradicional materiali, ki so prisotni v prostoru.

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.