VS Vrhnika

Projekt – hidravlična študija, obravnava vodovodni sistem v upravljanju Javnega podjetja komunalno podjetje Vrhnika. Namen projekta je hidravlična preveritev in izboljšava celotnega vodovodnega sistema Vrhnika, ki s pitno vodo oskrbuje občine Vrhnike, Log – Dragomer in Borovnica.

TIP PROJEKTA

Komunalna infrastruktura – vodovod

Investitor

JP KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d.o.o.

Lokacija

Vrhnika, Log – Dragomer, Borovnica

čas izvedbe

Projekt 2017

Dodatne informacije

Zaradi »ranljivosti« hrbtenice obstoječega vodovodnega sistema (predvsem nekaterih odsekov napajalnih cevovodov), ki se kaže v okvarah in lomih na cevovodih, prenizkih (previsokih) tlakih, je slednjega potrebno posodobiti. V študiji so opredeljene pomanjkljivosti vodovodnega sistema in predlagane rešitve: povečave, zamenjave, rekonstrukcije cevovodov in novogradnje na vodovodnem sistemu, vse z namenom izboljšave vodooskrbe.

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.