Vodovod Todraž – Lučine

Vodovod Lučine se napaja iz zajetij Goli vrh 1 in Goli vrh 2. Slednja sta problematična, tako v sušnem obdobju (znižana izdatnost), kakor tudi med močnejšimi padavinami (motnost kot posledica kalitve). Iz slednjega razloga je že izdelana projektna dokumentacija, ki predvideva vključevanje novih vodnih virov v VS Lučine.

TIP PROJEKTA

Komunalna infrastruktura – vodovod

Investitor

Občina Gorenja vas – Poljane

Lokacija

Todraž – Lučine

čas izvedbe

Projektiranje: 2019-2021, izvedba v teku

Dodatne informacije

Ker sta tudi nova vira omejena z izdatnostjo (zlasti v daljših sušnih obdobjih), se lučinski vodovodni sistem naveže na osrednji vodovodni sistem Gorenja vas – Poljane in s tem zagotovi varno obratovanje ter vodooskrbo naselij Lučine, Dolge Njive in del Prelesja, neodvisno od vremenskih pogojev.

Sistema je mogoče povezati preko VH Todraž (VS Gorenja vas – Poljane) in VH Dolge Njive (VS Lučine). Zaradi višinske razlike med obema vodohranoma, bo potrebno vodo do VH Dolge Njive prečrpavati. Za povezavo obeh vodovodnih sistemov bo torej potrebno zgraditi povezovalni cevovod (deloma gravitacijski, večinoma tlačni) po dolini Brebovnice in po pobočju pod in nad Lučinami oz. Dolgimi Njivami, do VH Dolge Njive ter prečrpalnico Brebovnica. V ta namen je bilo potrebno sprojektirati:

• nov dovodni cevovod iz nodularne litine, premera DN100 (delovni tlak 5 bar, preizkusni tlak 11 bar), v skupni dolžini 1.241 m,
• nov tlačni cevovod iz nodularne litine, premera DN60-DN80 (delovni tlak 6-33 bar, preizkusni tlak 12-40 bar), v skupni dolžini 2.734 m,
• nov objekt prečrpalnice s črpalnim blokom ter ostalo HMO opremo (Qč=3,22 l/s, Hč=294 m) .

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.