Dečkovo naselje DN 10

Projekt obravnava komunalno opremljanje zemljišča za območje urejanja Dečkovo naselja – DN 10, ki leži Vzhodno od Ceste v Lokrovec in zahodno od naselja Pod Kostanji v Celju. Zemljišče površine 2,32 ha je namenjeno izgradnji stanovanjskih blokov in individualnih hiš.  Komunalno opremljanje je zajemalo:

TIP PROJEKTA

Oprema zemljišč s komunalno in prometno infrastrukturo

Investitor

Mestna občina celje

Lokacija

Celje

čas izvedbe

Projekt 2018, izvedba 2019-2020

Dodatne informacije

• cestno omrežje,
• meteorno kanalizacijo,
• fekalno kanalizacijo,
• vodovodno omrežje,
• telekomunikacijsko omrežje,
• javno razsvetljavo,
• plinovodno omrežje,
• toplovodno omrežje,
• odvod drenažnih voda (preko črpališč).

V sklopu projekta je bil načrtovan tudi zemeljski zadrževalni bazen za meteorno odpadno vodo volumna 575 m3. Osnovni namen bazena je zmanjševanje konice odtoka meteornih odpadnih voda na obstoječo mešano kanalizacijo in posledično, razbremenitev slednjega ob hudih nalivih.

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.