Kanalizacija Sevnica

Osnovni cilj projekta je celovita ureditev sekundarnega kanalizacijskega omrežja Sevnice, to je izgradnja novih kanalov na območjih, ki še niso kanalizirana, rekonstrukcija pod-dimenzioniranih oziroma dotrajanih odsekov kanalizacije ter izločitev zalednih voda iz kanalizacijskega sistema. V ta namen je bilo potrebno sprojektirati:

TIP PROJEKTA

Komunalna infrastruktura – kanalizacija

Investitor

Občina Sevnica

Lokacija

Sevnica

čas izvedbe

Projektiranje: 2019-2021, izvedba v teku.

Dodatne informacije

• Nove sekundarne kanale (mešan sistem kanalizacije, modificiran ločen sistem kanalizacije), premera DN250 – DN1200 mm, v skupni dolžini 7.676 m,

• Razbremenilni objekt za ločevanje deževnih odpadnih voda,

• črpališči za fekalno odpadno vodo; kapaciteta posameznega črpališča znaša 4 l/s.

Z izgradnjo sekundarnih kanalov in objektov na omrežju se bo zagotovilo optimalno delovanje čistilne naprave Sevnica ter bo omogočena priključitev novih zazidalnih površin. Prav tako je ustrezno zaščiten odvodnik Sevnična, saj se v razbremenilnem objektu loči neonesnažena deževna odpadna voda od onesnažene. Slednja se kontrolirano odvaja in prečisti na čistilni napravi.

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.