Kanalizacija Ravne

Objekt obravnava odvod komunalne odpadne vode iz Raven, Kotelj, Brdinj in Tolstega vrha na čistilno napravo Ravne. V ta namen je bilo potrebno sprojektirati in izgraditi:

TIP PROJEKTA

Komunalna infrastruktura – kanalizacija

Investitor

Občina Ravne

Lokacija

Ravne na Koroškem

čas izvedbe

2012-2015 (projekt in izvedba)

Dodatne informacije

• Nove povezovalne kanale in kolektorje (mešane, fekalne), premera DN 250 – 1200 mm, v skupni dolžini 4920 m,

• zadrževalne bazene deževnih voda (skupni volumen 380 m3),

• črpališče za razbremenjeno vodo, kapacitete 2,2 m3/s ,

• črpališči za fekalno odpadno vodo, kapacitete 53 in 69 l/s.

Z izgradnjo povezovalnih kanalov in kolektorjev (navezava obstoječega sekundarnega omrežja uvodoma omenjenih naselij na ČN) in objektov na omrežju, je omogočeno optimalno delovanje čistilne naprave ter omogočena priključitev novih zazidalnih površin. Prav tako so ustrezno zaščiteni odvodniki (Meža, Zelenbreški potok, Suha in Kotulja), saj se v zadrževalnih bazenih deževnih voda (ZBDV) med nalivi ujame najbolj onesnažen “čistilni val”, ki se po koncu padavin kontrolirano odvaja in prečisti na čistilni napravi.

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.