Kanalizacija Grobelno Šentvid

Projekt obravnava odvod fekalnih odpadnih voda za naselji Grobelno in Šentvid v občini Šmarje pri Jelšah.  Naselji nimata urejeno odvajanje fekalnih odpadnih voda (odpadna voda se večinoma zbira v pretočnih greznicah, le manjše število objektov ima malo čistilno napravo),  zato bo potrebno izgraditi fekalno kanalizacijsko omrežje in seveda čistilno napravo.

TIP PROJEKTA

Komunalna infrastruktura – kanalizacija

Investitor

Občina Šmarje pri Jelšah

Lokacija

Grobelno, Šentvid

čas izvedbe

projekt 2016-2018, izvedba 2022-2023

Dodatne informacije

S predmetnim projektom je bilo obdelano:

• fekalno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 8220 m, • meteorno kanalizacijsko omrežje v skupni dolžini 301 m, • črpališče za fekalno odpadno vodo, kapacitete 4 l/s. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja, se bo fekalna odpadna voda odvedla na čistilno napravo, kjer se bo pred izpustom v Šentviški potok ustrezno prečistila. Sistem je zasnovan v etapah, nanj bo v bodoče mogoče priključiti še okoliška naselja:

• Završe, • Spodnje Selce, • Bodrišno vas, • Gornjo vas, • Bodrež, • Platinovec.

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.