Črpališča Celje

Projekt obravnava odvod zalednih voda v sklopu projekta »Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi«. Zaledna voda se nabira v jarkih ob nasipih  in meteornem kanalizacijskem omrežju, ki se steka neposredno v vodotok  in je posledično pod vplivom visokih voda slednjega

TIP PROJEKTA

Črpališča za meteorno odpadno vodo

Investitor

Mestna občina celje

Lokacija

Celje

čas izvedbe

Projekt 2014-2015, izvedba 2015-2016

Dodatne informacije

Projekt obravnava odvod zalednih voda v sklopu projekta »Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi«. Zaledna voda se nabira v jarkih ob nasipih in meteornem kKer je ob ekstremnih vodostajih vodotokov Hudinje, Savinje, Vzhodne in Ložnice onemogočen gravitacijski odvod, v kanalizacijskem omrežju ali zalednih jarkih zbrane odpadne vode, jo je potrebno prečrpavati. V ta namen so bila predvidena naslednja črpališča zalednih voda:

• črpališče Č1 ob Hudinji, pri hiši Sernčeva ulica 8, Celje, kapacitete 546 l/s,

• črpališče Č2 ob Hudinji, pri veterinarskem mostu, Celje, kapacitete 1335 l/s,

• črpališče RITS ob Hudinji, pri poslovnem objektu Kidričeva 25, kapacitete 438 l/s,

• črpališče Breg ob Savinji, pri hiši Sernčeva ulica 8, Celje, kapacitete 546 l/s,

• črpališče Č1 ob Vzhodni Ložnici, pri plinarni Celje, kapacitete 268 l/s,

• črpališče Č2 ob Vzhodni Ložnici, pri naselju Gaji Celje, kapacitete 260 l/s,

• črpališče Č3 ob Vzhodni Ložnici, znotraj kompleksa Cinkarne Celje, kapacitete 1240 l/s.

Za posamezne objekte (črpališča) so bile predvidene kolonske ali potopne črpalke (odvisno od kapacitete). Črpališče Č1 ob Hudinji, se z električno energijo napaja preko dizel agregata (glavno in rezervno napajanje), ostala pa iz javnega omrežja (primarno napajanje) in preko dizel agregata (rezervno napajanje).

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.