Cinkarna Celje – oljni lovilci

Projekt obravnava sanacijo meteorne kanalizacije znotraj tovarniškega kompleksa Cinkarne Celje.

TIP PROJEKTA

Komunalna infrastruktura – kanalizacija

Investitor

Cinkarna Celje

Lokacija

Celje

čas izvedbe

projekt 2021-2022, izvedba 2022-2025

Dodatne informacije

Skladno z zahtevo iz Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Cinkarna Celje (Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 3. 5. 2013), je na obstoječi meteorni kanalizaciji na območju Cinkarne Celje, potrebno pred izpusti posameznih kanalov v vodotok vgraditi lovilce olj. Z njihovo vgradnjo se iz meteorne odpadne vode, ki se v omrežju zbere med padavinami, v celoti izločijo lahke tekočine iz povoznih površin znotraj Cinkarne Celje in posledično iz vodotoka, kot končnega recipienta meteorne odpadne vode. Na ta način se vodotok obvaruje pred onesnaženjem z lahkimi tekočinami (olji, bencinom,…), ki se zaradi prometa razlijejo na voznih površinah, parkiriščih in pretakališčih.

S predmetnim projektom je bilo obdelano: • navezovalna meteorna kanalizacija DN 315–800, obstoječi izpusti – lovilci olj, v skupni dolžini 710 m, • 13. lovilcev olj z obvodom, kapaciteta 50–700 l/s.

podobni projekti

gradimo odnose

skrbno izbrani partnerji

Skozi kolaboracije in partnerstva, povečujemo naš dober vpliv. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla mollis est aliquet ligula bibendum, non vehicula risus dictum.

To spletišče uporablja piškotke. Izvedi več.